StartupGuide1_2

Üzleti Tervezés

I. Mindennek alapja az üzleti terv

1.1 A stratégia alkotás

BÁRMIVEL IS FOGLALKOZOL VÁLLALKOZÁSODBAN, NYILVÁN VANNAK CÉGED JÖVŐJÉRE VONATKOZÓ VÁGYAID, TERVEID.  A STRATÉGIAALKOTÁS E TERVEK MEGFOGALMAZÁSA, CÉLJAID ÉS REÁLIS LEHETŐSÉGEID SZÁMBAVÉTELE. A STRATÉGIA RÖVIDEN A JÓZAN ÉSZ DIADALA AZ ÖNÁMÍTÁS FELETT.

A stratégia egy előre végiggondolt átfogó program (terv), amelyet egy vállalkozás alapvető céljai elérésének biztosítására alakít ki a társaság vezetése.  A stratégia nyújt iránymutatást a cég működése során a döntéshozóknak arra vonatkozóan, hogyan juttassák el a céget a jelenből egy kívánt jövőbeli állapotba. Az üzleti stratégia tervezése az alábbi lépésekből áll:
• Külső környezet elemzése
• Belső környezet elemzése
• Vízió megfogalmazása
• Stratégiai célok kialakítása
• Stratégiai akciók meghatározása

A külvilág
Egy vállalkozás rendkívül bonyolult és gyorsan változó üzleti környezetben működik. A külső környezet (és annak változása) részben korlátokat és problémákat jelent a vállalkozás számára, ugyanakkor üzleti lehetőségeket is teremthet. A külvilág megértése és elemzése tehát létfontosságú egy vállalkozás számára.  A külső környezet elemzését célszerű több szinten is elvégezni. A tág vagy  makrokörnyezet elemzése során a társaságot körülvevő politikai, gazdasági, társadalmi, technológiai, természeti, szabályozói környezetet vizsgáljuk. Ehhez például a PESTEL-modell nyújthat számodra segítséget.

A pestel modell

Az iparági környezet elemzése során a piac szereplőit – a beszállítókat, vásárlókat, versenytársakat, potenciális piacra lépőket és helyettesítő termékeket – elemezzük (ennek végiggondolásához nyújt segítséget például a SWOT-analízis, amelyről későbbi cikkeinkben fogunk írni).
A működési környezet elemzése során a vállalati stratégia érintettjei (tulajdonosok, hitelezők, beszállítók, vásárlók, munkaerő) szempontjából végzünk elemzést.

A belső környezet
A belső környezet vizsgálatakor céged pénzügyi, technológiai, kapacitásbeli lehetőségeit, szervezeti kultúráját és struktúráját veszed górcső alá. A cél, hogy meg tudd fogalmazni céged azon alapvető képességeit, sajátosságait, amelyek megkülönböztetik azt versenytársaitól. Az alapvető képesség felismerése és az arra való építkezés jelentős verseny előnyt jelenthet számodra.
Az alapvető képesség sokféle lehet: ide sorolhatunk például egy speciális receptúrát (lásd a Coca-Cola vagy a Zwack Unikum esetét), vagy valamilyen egyedi adottságot (például földrajzi elhelyezkedést). A lényeg, hogy felismerd, miben vagy jobb másoknál, majd ha ezt megfogalmaztad, úgy a jövőben tudatosan építs is erre.
A vízió
Cégünk külső és belső környezetének ismerete biztosítja az alapot ahhoz, hogy immáron valóban terveinkkel, vágyainkkal – másképp fogalmazva – a víziónkkal – foglalkozhassunk. A vízió megfogalmazása elengedhetetlen a stratégiaalkotás folyamatában. A vízió adja meg a kívánt jövőbeli állapotot, ahová a stratégia segítségével el kívánjuk juttatni cégünket. A vízió tehát azt fogalmazza meg röviden és tömören, hogy mit szeretnénk elérni a jövőben: egyfajta általános, ugyanakkor reális célt leírását jelenti.
Célok és akciók
A stratégiai célokat a vízióból, valamint a belső és külső környezet elemzéséből vezetjük le. A stratégiai célokkal szemben támasztott kritériumok:
• konkrét irányultság, fókusz (például kinek, mit, hogyan, milyen technológiával, milyen versenyelőny(ök)re alapozva),
• mérhetőség, ellenőrizhetőség, megfoghatóság, konkrétság (például mennyit, mikor(ra), stb.). A stratégiai akciók azok a konkrét cselekedetek, amelyek segítségével:
• a vállalat a célok elérésén keresztül a jövőkép felé halad,
• a környezeti lehetőségek kihasználhatóak,
• a környezeti veszélyek elkerülhetőek,
• a versenyelőnyök és a környezeti lehetőségek kombinálhatóak,
• az erőforrások és képességek folyamatosan fejleszthetőek,
• a versenyelőnyök fenntarthatók és megújíthatóak. A stratégiai akcióknak számos fajtája létezik: például termelési, technológiafejlesztési piaci, szervezetfejlesztési, erőforrás-bővítési (például tőkebevonás egy startup vállalkozásnak), képzési, marketingstratégiai akció.
A stratégia

A stratégia tehát a külső és belső környezet elemzésére épülő átfogó célés eszközrendszer, ami a változó külső körülmények mellett, vagy azok ellenére elérhetővé teszi a vállalat céljainak elérését, az ehhez szükséges erőforrások rendelkezésre állását és összehangolt működését.

A stratégia akkor jó, ha
• tartalmazza a legfőbb célokat, és azok eléréséhez szükséges tevékenységek kereteit,
• számol a jövőből eredő bizonytalansággal, illetve a környezet változásával,
• alapvető képessége(ke)n alapszik,
• iránymutatást ad a döntéshozóknak,
• elősegíti a vállalkozás alkalmazkodását környezetéhez,
• meghatározza az erőforrások elosztásának módját.

Amennyiben a társaság több különböző termékkel, vagy verseny szempontjából eltérő piacokon jelenik meg, akkor a stratégiát is érdemes termékekre és piacokra bontani, mivel eltérő versenyhelyzetekkel találkozunk a különböző területeken.

A stratégia hiányát általában a kiszámíthatatlan piaci folyamatokkal, vagy a lapos, kevés vezetői szintet tartalmazó szervezeti struktúrával indokolják, de te ne tégy így.

Az említett esetekben a stratégiának az adott kiszámíthatatlan piaci folyamatokra kell választ nyújtania, illetve az adott szervezeti struktúrát kell támogatnia, vagy ha az nem megfelelő, iránymutatást kell adnia arra vonatkozóan, hogyan kellene azt megváltoztatni.
A stratégia hiányának valódi oka általában az, hogy a cég vezetésének nincs ideje a napi működési problémákon túlmutató hosszú távú stratégiai gondolkodásra. Ez azzal jár, hogy nem gondolják át, a vállalat termékei mitől lesznek vonzóak hosszú távon a vevők számára, cégük hogyan tudja versenyelőnyét kiépíteni és fenntartani erősségeire támaszkodva, hogyan tudja kihasználni lehetőségeit, csökkenteni gyengeségeit, esetleg megváltoztatni azokat, illetve elkerülni a veszélyeket, csökkenteni azok kockázatát, vagy hatását.
A stratégiaalkotás folyamata nem egyszerű, komoly elmélyülést igénylő feladat, ugyanakkor elengedhetetlen a siker eléréséhez. Ahogy csatát sem lehet nyerni a harctéren irányítás nélkül, céltalanul küzdő katonákkal, úgy vállalkozást sem lehet építeni gondosan megalkotott stratégia nélkül.
Akciók hatása

 

1.1 Üzleti tervezés

AZ ÜZLETI TERV OLYAN DOKUMENTUM, AMI TARTALMAZZA A MÁR MŰKÖDŐ VAGY JÖVŐBENI VÁLLALKOZÁSOD CÉLJAIT, A CÉLOK ELÉRÉSÉNEK MÓDJÁT (beleértve a stratégiát, a termékek bemutatását, a végrehajtókat, a potenciális bevételeket és költségeket), VALAMINT A MINDEZEKHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZ – ÉS PÉNZIGÉNYT, TERMÉSZETESEN MEGFELELŐ IDŐTÁVLATBAN (3-5 év) KIFEJTVE. Egy jó üzleti terv a vállalkozással együtt fejlődik, a stratégiakészítés egyik lépése, de egyúttal az alapfeltételezések és a működés ellenőrzéséül is szolgál. Tehát le kell írni, mit és hogyan tervezel megtenni a siker érdekében!

Az üzleti terv – bár elsőre biztosan nem ez jut az eszedbe – alapvetően segít üzleti ötleteid tisztázásában és alapos végiggondolásában. Üzleti tervet sok esetben készíthetsz. Íme egy rövid lista, hogy mikor, hol használhatod:
• az üzleti tervre elsősorban Neked van szükséged ötleteid tesztelése,  egy vállalkozás elindítása és tevékenységeinek módosítása esetén;
• üzletfeleid, partnereid tájékoztatásához;
valamint
• idegen forrás bevonásánál (hitelek, támogatások, befektetők).

Az üzleti terv készítésére nem léteznek olyan általános sémák, melyeket követve, biztosan jó tervet készítesz. Az üzleti tervezés
alapvetően kreatív munka, melynek során sok összegyűjtött tényből, adatból elemzéseket készítesz, miközben azonban megérzéseidre is támaszkodnod kell. A legfontosabb, hogy az üzleti terv elkészítése végén tudd, hogy jó-e (megvalósítható-e, életben marad-e) az az
ötlet vagy vállalkozás, amit kitaláltál, illetve az olvasót is meggyőzd erről.

Hogyan kezdj neki?
Mindenekelőtt döntsd el, hogy milyen célból készítesz üzleti tervet! Ha megvan a cél, már azt is tudod, hogy ki lesz a terv olvasója.
Például:
• ha egy ismerősöddel álltok össze egy vállalkozás beindítására vagy felvirágoztatására, akkor Ti ketten lesztek üzleti tervetek olvasói;
• ha valakit tájékoztatni akarsz arról, hogy merre tart vállalkozásod, akkor potenciális értékesítőid lehetnek az olvasók;
• ha idegen forrást akarsz bevonni, akkor esetleg bankárok, kockázati tőke-befektetők, pályázati elbírálók vagy alapítványi tagok lehetnek az olvasók.
Ezután gyűjts össze minden olyan anyagot, amit az ötleted megvalósítása vagy vállalkozásod jövője szempontjából fontosnak ítélsz. Ide tartoznak a cég alapvető dokumentumai, a múlt leírása (például – ha léteznek már – az eddigi mérlegbeszámolók), a makro- és egyéb piaci
információk, versenytársakra vonatkozó információk, előrejelzések stb. Ha alapos vagy, akkor nézz utána a választott témának több helyen is, olvasd el a szaksajtót, keress a könyvtárban és az interneten. Ha mindezeket végigolvastad, akkor állj neki az üzleti terv elkészítésének. Nem árt, ha készítesz egy SWOT elemzést ( lásd később: Mi az a SWOT analízis?) is annak érdekében, hogy áttekintsd,  pillanatnyilag hogyan is állsz.

Az üzleti terv fejezeteinek rövid tartalma

Vezetői összefoglaló.
A vezetői összefoglaló 2–3 oldalas fejezet, és az üzleti terv legfontosabb megállapításait tartalmazza, ennek megfelelően az üzleti terv írásának ez az utolsó lépése.  Ugyanakkor ez terved egyik alapdokumentuma: könnyen elképzelhető, hogy a részletekbe az elején még  nem néznek bele, viszont ezt a részt biztosan minden érdeklődő elolvassa majd.

A vállalkozás bemutatása
A vállalkozás alapadatai és története mellett tartalmazza az üzleti ötletedet/koncepciódat, itt mutatod be a terméket vagy szolgáltatást, kitérsz arra, hogyan kívánod előállítani vagy végezni, valamint indokokat sorolsz fel, hogy miért is lesz sikeres.

Piacelemzés
A piacelemzésben először is el kell helyezned az iparágat a gazdaság egészében, és bemutatnod azokat a tényezőket (például társadalmi és gazdasági változások, demográfiai, politikai és szabályozási környezet stb.), amelyek befolyásolják a piac méretét (ha nagyon nem  tudod, hogy hova nyúlj adatokért, irány a Központi Statisztikai Hivatal honlapja: www.ksh.hu). Be kell mutatnod, hogy milyen trendek  jellemzőek abban az iparágban, ahol vállalkozásod tevékenykedik vagy tevékenykedni szándékozik. Ha új piaci szereplő vagy, ismertetned kell, hogy milyen nehézségei lehetnek egy új vállalkozás beindításának. Elemezned kell a keresletet, vagyis azt, hogy kik, miért és miből  fognak vásárolni Tőled.

Versenyelemzés
Ebben a fejezetben veszed számba versenytársaidat, különös tekintettel arra, hogy Te miben leszel más vagy jobb náluk.  Fontos szempont lehet a versenytársak esetében a termék/szolgáltatás, célcsoport, árazás, értékesítés, valamint a hírnév kérdésköre.

Marketingterv
Ez a fejezet arról szól, hogy pontosan hogyan is érintkezel majd a piacoddal, azaz hogyan akarod majd értékesíteni termékedet, és milyen promóciót (reklám, PR, eladásösztönzés stb.) tervezel. ( lásd később: A marketingterv elkészítése)

Működési terv
Ez a fejezet magáról a vállalkozás működéséről szól, beleértve a gyártást és magát a szervezetet is, tehát itt vállalkozásod összes erőforrását tekinted át és tervezed meg. A gyártás esetében be kell mutatni, hogyan kívánod előállítani a terméket vagy nyújtani a szolgáltatást, kikre kívánsz támaszkodni (beszállítók), milyen eljárásokat/folyamatokat alkalmazol vagy szeretnél alkalmazni. Fontos már  itt jelezni, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésedre, milyen továbbiakra lesz szükséged. Mindezekhez érdemes már itt költséget  rendelni. Amennyiben többen tevékenykednek a vállalkozásnál, szervezeti tervet is érdemes készítened. A szervezeti terv tartalmazza, hogy kik dolgoznak a cégnél, kiemelve, hogy kik a vezetők. Tapasztalataikat is érdemes bemutatni, amennyiben jelentősen hozzájárulnak a  vállalkozás sikeréhez.

Pénzügyi terv
A pénzügyi terv, amelynek elkészítéséhez talán külső segítségre is szükséged lehet, számszakilag mutatja be mindazt, amit eddig szövegesen tettél. Az alapjai a következők:
• először megbecsülöd a bevételeket és a működési költségeket;
• felállítod az induló mérleget (milyen eszközeid vannak, ezeket mennyire saját erőből vagy külső forrásból finanszíroztad);
• készítesz egy beruházási tervet (mire lesz szükséged);
• az induló mérleg és a beruházási terv alapján mérlegtervet készítesz;
• ez alapján becsülöd a külső forrásigényt (cash flow-terv segítségével) – ha van ilyen –, és megnézed pénzügyi bevételeidet és kiadásaidat;
• ha a működési és pénzügyi eredményeket összeveted, elkészül a vállalkozás adózás előtti eredménye.

Jó eséllyel a fenti folyamatot nem fogod elsőre tökéletesen végigvinni, de ne ijedj meg: ha kell, finomítsd becsléseidet, és közben mindig figyelj arra, hogy a három fontos pénzügyi kimutatás (eredmény kimutatás, cash flow, mérleg) egymással kapcsolatban van. ( 2.6. fejezet A   számok nyelvén: a pénzügyi terv) A jó pénzügyi tervezés egyik legfontosabb feltétele a pénzügyi terv és a többi fejezet összefüggése, azaz ha a szöveges részben egy bevételi vagy költségelem megjelenik, ez szerepeljen a számszaki részben is.

Mellékletek
Ide tegyél minden olyan anyagot, ami szerinted alátámasztja az üzleti tervet, és eddig még nem mutattad be, illetve, amire Te alapoztad a döntésedet (például piackutatás stb.).

Amire fontos odafigyelni
Az üzleti terv készítése során a legfontosabb, hogy logikailag terved egységes legyen, ne legyenek benne belső ellentmondások. A jövőt sajnos senki sem ismerheti, ezért fontos, hogy elképzelésed és feltételezéseid az üzleti terv alapján pontosan megismerhetők legyenek. Mivel csak feltételezések szolgálnak alapul, így természetes, hogy a jövő másképp is alakulhat. Törekedjél a tárgyilagosságra, ne hallgasd el a nehézségeket és az esetleges problémákat, de törekedjél arra is, hogy bemutasd, hogyan tudod kezelni őket. Ezért, bár az üzleti terv  alapjait egyszer készíted el, később legalább évente – vagy ha jelentős változások történnek valamelyik alapfeltételezésedben, akkor gyakrabban – felül kell vizsgálnod azt.

Néhány jótanács

Következő fejezet hamarosan: a SWOT analízis
Forrás:  startupguide.hu
–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
10 meno Startup

10 menő startup, amelyekért egyszerűen megőrül a világ

Klarna (Svédország)

A svéd alapítású Klarna jelenleg 18 országban van jelen, ezek közül a németeknél, az olaszoknál és a franciáknál piacvezető az e-kereskedelmi fizetések területén, anyaországában pedig a 10 milliós lakosság 40 százaléka használja a szolgáltatásukat. A felhasználók a Klarnával úgy tudnak vásárolni, hogy se készpénz, se kártya nem kell hozzá, csak egy e-mail-cím és egy irányítószám. A Klarna kifizeti a vásárlás ellenértékét, majd behajtja 14 napon belül, így sokszor csak azt követően fizet a vásárló ténylegesen, amikor már megkapta az árut. Az általuk üzemeltetett online fizetési rendszer egy összetett algoritmussal működik, amely sokféle adatot vesz figyelembe, például a felhasználó korábbi vásárlási szokásait vagy éppen a napszakot is figyelembe veszi. A csalások szűrését és a vásárlás engedélyezését ez az algoritmus végzi. A Klarna nemrégiben bejelentette, hogy 100 millió dollárt forgatnak az Amerikai terjeszkedésbe, a következő hetekben 200 amerikai vállalattal kötött partnerségről fognak beszámolni az ígéretük szerint.

1_10
Sebastian Siemiatkowsk, az egyik alapító.

Transferwise (UK)

A Transferwise a nemzetközi átutalások területén újított hatalmasat, de ebből az ügyfeleik csak annyit éreznek, hogy a banki nemzetközi átutalásokhoz képest jóval olcsóbban tudnak pénzt küldeni egymásnak a különböző országokban élő emberek. Ráadásul az ígéretük szerint az átutalások 90 százaléka 1 napon belül teljesül, ami nagyon gyorsnak számít. A Transferwise egy P2P, azaz személyek közötti rendszer logikája mentén működik, amely azért olcsóbb a versenytársainál, mert a rajtuk keresztül átutalt pénzek valójában soha nem hagyják el az adott ország határait. Ehelyett a Transferwise összepárosítja a különböző országokban élő ügyfelei átutalásait. Például egy londoni ügyfél Budapestre küldene 100 fontot, és egy nyíregyházi ügyfél pedig ennek megfelelő értékű (azaz kb. 43 ezer) forintot Liverpoolba. A cég azonban a két ügyfelet összepárosítja, gyakorlatilag kicseréli a címzetteket. Így mind a két átutalás a megfelelő összeggel teljesül úgy, hogy a Transferwise a nemzetközinél jóval olcsóbb belföldi átutalással teljesítette mindkét megbízást, a költségelőnyt pedig megosztja az ügyfeleivel.

Taavet Hinrikus társ-alapító
Taavet Hinrikus társ-alapító

Coinbase (USA)

A Coinbase egyben Bitcoin-tőzsde és Bitcoin-tárca szolgáltató, vagyis lényegében véve egy olyan “bank”, amely a Bitcoin-közösséget szolgálja ki. A tárca-szolgáltatás nagyon hasonló egy átlagos bank számlavezetési szolgáltatásához, a virtuális valuta tárolását jelenti az ügyfél részére. A tőzsdei szolgáltatás a Bitcoin hagyományos pénzre és visszaváltását jelenti. Ezen kívül kereskedőknek is segítenek a Bitcoin elfogadásában. 2013-ban először 5, majd 25 millió dolláros tőkebevonáson estek át. 2014-ben már több mint 1 millió ügyféllel rendelkeztek, és ebbenaz évben indították el a Bitcoin-tárolási szolgáltatást. 2015 januárjában 75 millió dollárnyi friss tőkét vontak be, így lett a Coinbase tulajdonosa többek között az amerikai katonaság bankja (USAA) és a New York-i tőzsde (NYSE).

Brian Armstrong társ-alapító.
Brian Armstrong társ-alapító.

Lending club (USA)

A Lending Club saját meghatározása szerint az első olyan alternatív pénzintézet, amely személyek közötti (P2P) hitelezést tesz lehetővé. A SEC által is felügyelt vállalat honlapján a hitelt felvenni kívánók beadhatják igényüket ezer és 35 ezer dollár közötti kölcsönökre, majd a Lending Club megvizsgálja az ügyfél hitelképességét. Ha megfelel a minimumelvárásoknak, akkor megkapja adósbesorolását, ami meghatározza hitelkamat szintjét is. A legjobb adósok 6 százalékos, a legrosszabb de még hitelképes adósok 27,5 százalékos kamatot fizetnek a hitelért, amelyek jellemzően 3 évre szólnak, az öt éves hitelekért felárat kell fizetni. A hitelezők böngészhetnek a kölcsönért folyamodók között, és eldönthetik, hogy kinek és mekkora összegben hiteleznének. A Lending Club bevétele az adósoknak hitelközvetítésért számított 1-1,5 százalékos díjból, és a hitelezőknek számított kereskedési díjakból származik.

Renaud Laplanche, alapító és vezérigazgató.
Renaud Laplanche, alapító és vezérigazgató.

Motif Investing (USA)

A Motif Investing egy online pénzügyi tanácsadó és brókercég, amely egészen egyedi, személyre szabott befektetési portfoliókat épít az ügyfeleknek úgy, hogy ehhez az ügyfeleknek nem kell pénzügyi zseninek lenniük. Ahelyett, hogy befektetési stratégiák, múltbeli hozamok, vagy speciális eszközosztályok szerint fektetnék be az ügyfelek pénzét, az ügyfél ötlete, az általa megválasztott akár teljesen hétköznapi téma szerint készítenek befektetési portfóliókat. Ez a gyakorlatban úgy működik, hogy az ügyfél előáll egy ötlettel vagy témával, például a robotika jövőjében bízik, ezért olyan cégekbe fektetne, amelyek ezen a területen dolgoznak. A Motif Investing összeállít egy legfeljebb 30 elemből (részvény, kötvény, ETF) álló, az ügyfél ötletének megfelelően súlyozott portfóliót.

5_10

Personal Capital (USA)

A Personal Capital egy fejlett személyes pénzügyi menedzsment szoftvert (PFM – Personal Finance Management) kínál, amelyet online vagyonkezelési szolgáltatással fejelnek meg. Több mint 700 ezer ügyfelük összesen 150 milliárd dollárnyi vagyont követ nyomon a szoftverükön keresztül, illetve 1 milliárd dollár feletti vagyont kezelnek közvetlenül. A PFM programmal az ügyfelek a különböző intézményeknél vezetett számláikat online, egy applikáción keresztül összesítve követhetik nyomon. Így tulajdonképpen teljes képet alkothatnak arról, hogy mekkora jövedelmük van, mire mennyit költenek, hogyan teljesítenek a befektetéseik, és felfedezhetik az addig számukra rejtett költségeket. A vagyonkezelés pedig úgy néz ki, hogy az ügyfél online megadja az adatait, majd a személyes tanácsadója online lép kapcsolatba vele, és később is virtuálisan segít felépíteni a befektetési stratégiáját, és optimalizálni az adófizetését.

A Personal Capital szoftverfejlesztő csapata.
A Personal Capital szoftverfejlesztő csapata.

Betterment (USA)

Az online pénzügyi szolgáltatások területére tört be az egykori harvardi diák, Jon Stein által 2008-ban megálmodott szolgáltatás, a Betterment, amely mára 2 milliárd dollár feletti kezelt vagyonnal és 90 ezer ügyféllel rendelkezik. A cég fennállása óta mintegy 105 millió dollárnyi kockázati tőkét vont be működéséhez. A vagyonkezelés profilú cég egy robot-tanácsadó segítségével és ETF-ek (tőzsdén kereskedett alapok) súlyozásával alakít ki az adott ügyfélre szabott befektetési protfóliókat, és emellett kiváló adóoptimalizációs lehetőségeket kínálnak.

7_10
Jon Stein alapító

Wealthfront (USA)

A 2011 óta működő Wealthfront a Bettermenthez nagyon hasonlóan működik, azonabn még náluk is nagyobb, 2,4 milliárd dolláros vagyont kezelnek. Az ügyfél különböző kérdésekre válaszolva megadja, hogy mekkora kockázatot képes elviselni, a Wealthfront algoritmusa pedig a válaszok alapján megmondja, hogyan lehet számára a lehető legmagasabb hozamot elérni, mindezt a hagyományos pénzügyi tanácsadók által kért jutalékok és díjak töredékéért. Szintén ETF-ek közötti súlyozással hoznak létre személyre szabott ügyfélportfóliókat, és az adóoptimalizációban is jeleskednek.

Adam Nash, elnök-vezér
Adam Nash, elnök-vezér

Square (USA)

A Square alapvetően egy mobil POS-terminállal és a mögötte álló szoftverrel futott be. Ez nem a Magyarországon ismert, hordozható hagyományos POS-terminál, amiben egy kis SIM-kártya van, hanem tulajdonképpen egy mobil eszköz (okostelefon vagy tablet), és egy kiegészítő kártyaolvasó eszköz hibridje. A Square ezeken keresztül 30 milliárd eurónyi fizetési tranzakciót bonyolított 2014-ben, ugyanakkor éves bevétele még nem haladja meg az 1 milliárd dollárt. Viszont a cég itt nem állt meg, rengeteg olyan kapcsolódó szolgáltatást nyújtanak, amelyekkel együtt egy komplett szolgáltatáscsomagot tudnak kínálni. Például készletnyilvantartó rendszert, a kártyaelfogadási folyamat támogatását is segítik, de személyek közötti (P2P) fizetési megoldással, és mobiltárcával is rendelkeznek.

Square m-POS
Square m-POS

Funding circle (UK)

A Funding Circle a Lending Clubhoz hasonló személyek közötti (P2P) hitelezési szolgáltatást nyújt, viszont csak kkv-knak. Egy olyan platformot üzemeltetnek, amelyen keresztül eddig 797 millió fontnyi hitelt finanszírozott több mint 42 ezer befektető 10 ezer vállalkozásnak. A hitelt nagyjából 1 héten belül folyosítják azoknak, akik átesnek a hitelminősítésen. A hiteleket finanszírozó befektetők között vannak magánszemélyektől kezdve nagy intézmények is, a befektetéseken akár 7,2 százalékos évesített hozamot is el lehet érni, ami az alacsony hozamkörnyezetben magas megtérülésnek számít.

Forrás:  portfolio.hu

10 Startup

10 startup ötlet, amit nem hagyhatsz ki

A startup fogalmát nehéz lenne leírni, mert innovatív kisvállalkozást is jelenthet, de sokan csak IT cégekre értik. Véleményünk szerint, minden annak minősül, amihez külső tőkét szeretnénk bevonni, és eleve dinamikusan növekvő vállalkozást szeretnénk létrehozni. Az IT szektor azért is tűnhet alapnak, mert a legtöbb híres cég innen kerül ki, de mi belecsempésztünk a felsorolásba nem informatikai vállalkozás ötletet is. Ez a felsorolás csak egy ötletlöketet indíthat be – lehet már tudod is – , hogy ezek azok a területek, ahol érdemes vállalkozást indítani. De hidd el, van aki nincs ezzel tisztában. Az összeállításunkat nagyrészt a külföldi vállalkozásokkal foglalkozó weblapokról és Google Trendsből vettük.

 1. Mobil fizetés
  Egyre többen használják a mobilt is fizetésre. Az NFC rendszernek köszönhetően akár a mobilunkat is lehet bankkártyaként használni. Ezek a rendszerek még nem elterjedtek, így akár egy applikáció vagy más megoldás is bejöhet a felhasználóknak.
 2. Akkumulátor piac
  Az akkumulátor piac folyamatosan bővül, és itt nem csak a mobilakksikra kell gondolni. Hanem akár a Tesla autókhoz tartozó akkumulátorokra is. Ezen a téren egy webshop jó ötlet lehet, vagy egy kínai cég magyarországi forgalmazójának lenni.
 3. Mobil appok
  Itt aztán jöhetnének az ötletek, és mindenkinek már sok ott  is van a fejébe. Ami a baj szokott lenni, hogy először csinálják meg az appot és csak utána gondolkodnak el, ki a célpiac, hogy lesz ebből pénz. Jó persze az is, ha arra gyúrunk, hogy valaki majd felvásárolja az applikációnkat, de csak erre alapozni elég necces.
  Egy nagyon erős szegmens lehet a vállalkozásokat segítő applikációk fejlesztése. Tehát akár a HR-hez, értékesítéshez, gyártáshoz, számvitelhez kapcsolódóan lehet cégeknek appot tervezni. Például a Gazprom vezérigazgatója 821 millió Ft-ot fizetne egy olyan tabletért, amiben ő mindent lát a cégről. (persze egyéb húzós feltételeket is szabott)
 4. Személyi drónok
  Lassan megjelennek az otthoni drónok, amik nem csak a játszadozásra alkalmasak, hanem például a mobilunkat követve hozza utánunk az utcán a bevásárlószatyrot. Akár védelmet is nyújtanak az utcán, ez már csak fantázia kérdése. Érdekes ötlet lehet egy rendőr drón fejlesztése, megdobná a közbiztonsági statisztikákat.
 5. Streetfood
  Még mindig nem lerágott csont, láthattunk több céget is a fővárosban, akiknek bejött. Vidéki városokban viszont még nem nagy a konkurencia, így lehet bennük potenciál.

Olvasd tovább a teljes cikket a Minner.hu-n:  http://www.minner.hu/10-startup-otlet-amit-nem-hagyhatsz-ki/

Forrás: minner.hu

StartupLogos2

Ezek voltak a siker kulcsai a világhírű magyar startupoknál (2. rész)

Annak, aki azt gondolja, hogy a világhírű és sikeres magyar startup-szcénát kizárólag a Prezi-Ustream-LogMeIn triója jelenti, annak van egy jó hírünk: ennél jelentősen színesebb és szélesebb a nemzetközi porondra dobbantó fiatal magyar vállalkozások köre. Bár a Radoop, a Distinction, a Sold, a Cryo vagy az IND történetéről széles körben kevesebben hallottak, érdemes megismerni őket, ugyanis kezdő és tapasztalt vállalkozóként is rengeteget lehet belőlük tanulni.

Radoop

Egy kutatási csoport által három éve alapított magyar startup az elsők között készített bigdata-szoftvert, amelynek köszönhetően egy versenyképes termék került a kezükbe. A fejlesztőcsapatoknál jellemző, hogy a kutatás-fejlesztés élesen elválik az üzlettől, és ahhoz, hogy a termék vonzza a vevőket, bizony nem árt némi üzleti affinitás. Azáltal viszont, hogy a Radoop csapata már induláskor igyekezett beágyazódni az üzleti szférába, ismerve a piacot, maga mögé tudta utasítani ezt az akadályt. Prekopcsák Zoltán alapító-ügyvezető szerint az üzleti világ megértése nélkül nem lett volna esélyük a piacra lépésre.
Kihívást jelentett számukra, hogy nem volt sem értékesítőjük, sem marketingesük, sem üzletfejlesztőjük. Saját kútfőből próbálták megoldani a problémákat, azonban hamar rájöttek, hogy hosszútávon így nem lehetnek eredményesek. Idővel jöttek csak rá, hogy nem a termék tudását és képességeit kell hangsúlyozniuk, mivel azzal csupán a technológiai szakemberek érdeklődését keltik fel, hanem az üzleti előnyökre kell koncentrálniuk az ügyfelek, illetve a potenciális befektetők bevonzása érdekében. A pénzügyi nehézségek és a kezdeti piaci érdeklődés hiánya ellenére hittek a termékükben, és sikerült megszerezni az első vevőt, a Radoopéhoz hasonló hátterű Prezit. Innentől kezdve a további fejlesztéseknek és a láthatóság növekedésének köszönhetően 2014 júniusában sikerült megállapodniuk és befektetőként bevonniuk a prediktív elemzésben piacvezető RapidMinert, amely integrálni tudta fejlesztésüket. A befektetés révén olyan nagyvállalati ügyfeleket sikerült szerezniük, akik nem biztos, hogy szóba álltak volna egy kis magyar startuppal.

Distinction

A Distinction BME-s diákokból verbuválódott csapata elsősorban figyelemreméltó mobil applikációival hívta fel magára a figyelmet. Fejlesztéseikkel több hazai és nemzetközi díjat is hazavittek, amelynek köszönhetően meghívást kaptak a Szilícium-völgybe is, és több nemzetközi nagyvállalat és óriáscég is kapcsolatba lépett velük, többek között a Red Bull, a Microsoft, a Nokia vagy az Audi. Bár a startupoknál az ötletet szokták a siker kulcsának tekinteni, Orosz Bálint cégalapító szerint a siker kulcsa a megvalósításban van. Szerinte nem ötletelni és a startup-szcénával vegyülni kell, hanem leülni és megcsinálni az elképzeléseket. Befektetett munkájuknak és tehetségüknek köszönhetően egyik partnerük, az utazástervezéshez internetes keresési szolgáltatásokat nyújtó brit Skyscanner tavaly ősszel felvásárolta a magyar vállalkozást.

Cryo

A JEREMIE kockázatitőke-program első sikeres exitje is rendkívüli magyar startup-sikerként könyvelhető el, ugyanis a biotechnológiával foglalkozó vállalatot a stockholmi tőzsdén jegyzett Vitrolife AB vásárolta meg ötmillió euróért. Az alapítók a siker kulcsának többek között a kisvállalkozások tervezésére kevésbé jellemző ötéves üzleti tervet és az aktív befektetői jelenlétet határozták meg. Juhász Gábor ügyvezető szerint a kapcsolatrendszer egy ilyen kis cég számára sokszor nagyobb segítség, mint a pénz.
Az elsőkörös befektető-keresés azonban nem ment könnyen a cégnek. Hiába kaptak pozitív visszajelzéseket a szakmai rendezvényeken, a túléléshez és a további növekedéshez ez nem volt elegendő. A kulcsmomentumot az jelentette, hogy új gazdasági szakembert állítottak a vállalat élére, aki professzionális cégműködést alakított ki, ez pedig meg tudta győzni a PortfoLiont. A 220 millió forintos befektetés után a cég már nem csupán a túlélésért küzdött, s a további fejlesztések a két évvel későbbi kimagasló eredményű exithez vezettek.

IND

Bár a vállalatot 1997-ben alapították, a nemzetközi sikerhez vezető út miatt érdemes megemlíteni e céget a felsorolásban. A vállalat a felhasználók igényeit figyelembe vevő mobilbank-alkalmazás fejlesztésével foglalkozik, és több mint 30 banki ügyféllel rendelkezik. A céget a kereskedelmi banki megoldásokkal foglalkozó multinacionális vállalat, a Misys vásárolta meg, ugyanis a miskolci cég megoldása tökéletes illeszkedik portfóliójába.

Vinnai Balázs, az IND ügyvezető igazgatója számos vállalkozói, üzletemberi díj tulajdonosa rendkívül tudatosan irányítja vállalatát. Nem hisz abban, hogy elég jókor lenni jó helyen, a sikerért minden vállalatnak meg kell küzdenie. Szerinte észrevenni és kihasználni az adódó alkalmakat képesség. Ha az emberben megvan a képesség, akarat és kitartás, a tudást megszerezheti. A vállalkozó számára pedig a legfontosabb cél, hogy a tudást le tudja fordítani az üzlet nyelvére. Nem szabad elkerülni a rizikót, anélkül ugyanis nem lehet nyereséget termelni. Az első időkben kifejezetten magas kockázatokat kell elviselnie egy kisvállalkozásnak ahhoz, hogy esélye legyen naggyá válni.

Összefoglalva tehát a már említettek mellett a következő tanácsokat is érdemes megfogadni:

 • Nem elég a termékkel foglalkozni, az üzletbe is sok energiát kell fektetni – ha nincs valós piac, akkor hiába van nagyon jó termékem
 • Az ötletelés nem elég, cselekedni kell – ötlete mindenkinek van, de nagyon kevesek valósítják meg
 • Szükséges egy olyan vezető, aki a befektetők felé is képviselni tudja a céget – nem a feltaláló a legjobb menedzser, el kell engedni a vezetést, ha találunk magunknál jobbat
 • Be kell vállalni az átlagosnál nagyobb kockázatokat is, fel kell tenni mindent saját lovunkra

Forrás: Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.

StartupLogos1

Ezek voltak a siker kulcsai a világhírű magyar startupoknál (1. rész)

Nap mint nap születnek olyan innovatív és előremutató ötletek, amelyekre sikeres vállalkozást lehetne építeni. Többen meg is próbálják megvalósítani őket, de szembesülniük kell azzal, hogy egy jó ötlet önmagában nem hogy egy nemzetközi sikerű startup elindításához nem elég, de még egy stabil kisvállalkozás fenntartását sem garantálja. Ám szerencsére Magyarországnak is megvannak azon példaképei, akiket a fiatal vállalkozók követendő példaként állíthatnak maguk elé, és akiktől sokat tanulhatnak. Bejegyzés sorozatunkban nemcsak a legnevesebb, immár jól ismert startupokról ejtünk szót, de bemutatjuk az úgyszintén világsikereket elérő, de a szélesebb körben esetleg kevésbé ismerteket is.

Örömteli, hogy vannak immár olyan feltörekvő és sikeres magyar cégek, amelyek történetét szinte mindenki ismeri. Mi sem mehetünk el szó nélkül a Prezi-Ustream-LogMeIn trió mellett, hiszen a nevüket valószínűleg mindenki gyakran hallja a fiatal vállalkozók elé helyezett tökéletes példaként, mégis érdemes a sikerük hátterét is boncolgatni kicsit. A világhírnév nem magától érkezik, és az sem általános igazság, hogy egy forradalmi ötlet eladja önmagát. Ahhoz, hogy közelebb jussunk a siker titkának megoldásához, hasznos lehet hallgatni a csúcsokat is megjárt cégvezetők tanácsaira, történetük sarokpontjaira. Először nézzük meg a már említett három világhírű startup történetét!

Prezi

A Prezi egy kreativitást fejlesztő, innovatív internetes prezentációkészítő szoftver, amely a Microsoft PowerPointja által uralt piacra robbant be 2009-ben, és azóta már több mint 30 millió felhasználója van világszerte. Az ötlet remek, a megvalósítás magáért beszél, de a siker mögött ennél több van. A Prezi alapítói a szoftver kifejlesztéséhez a kezdetekben nem tudtak befektetőt találni, mert senki nem látta benne a nagy lehetőséget. Nem adták fel, befektető nélkül is elkészítették a terméket, amely bemutatkozásakor nagy sikert aratott. Felvette a kapcsolatot a világ legnagyobb prezentációs közösségével, a TED Conference-szel, és elég volt egy 20 perces prezentációt tartania ahhoz, hogy a cég vezetője pénzt invesztáljon az ötletbe. Ezt követően profi kockázatitőke-befektetők is bejelentkeztek, innentől kezdve pedig már folyamatos lett a cég növekedése.

Árvai Péter, a Prezi ügyvezető-társalapítója szerint a legfontosabb, hogy a vállalkozó higgyen magában akkor is, amikor senki más nem hisz benne. A Prezit ez az attitűd tudta megmenteni és kimagasló sikerre vinni. Ez fontos tanulság lehet minden cégvezető számára, akár startuppal, akár több éves vállalkozással rendelkezik. Hiszen ki higgyen a cégben, ha nem maga az alapítója? Természetesen a kitartás nem csupán önmagában értékes, de a befektetők is értékelik. Sokkal valószínűbb, hogy egy befektető betársul egy ötlet mellé, ha van valaki, aki saját gyerekeként tekint rá, és szorult helyzetben sem mond le róla.

Ustream

A 2007-ben indult Ustream az interneten élő közvetítést lehetővé tevő forradalmi program, amely már több mint 80 millió felhasználót szerzett a startupnak.

Fehér Gyula, a startup alapítója számára a cégalapítás rengeteg áldozattal járt, az egész vagyonát feltette az ötletre, amelyből még nem tudta, hogy lesz-e siker. Fontos tehát mindig szem előtt tartani, hogy a cégalapítás és -vezetés kockázatokkal jár, illetve olyan döntéshelyzetekkel, amelyekre nem minden esetben lehet előre felkészülni. A magyar alapító az ötletet csupán beugró szintnek tartja, a siker kulcsa pedig a hatékony megvalósításban és a cégvezető alkalmazkodási képességében rejlik.

LogMeIn

A LogMeIn (ejtsd: Log Me In - a szerk.) egy olyan szoftver, amelynek segítségével távoli számítógépekre lehet belépni. A termék nevét felvett cég már több mint 200 millió felhasználóval rendelkezik, köztük olyan óriáscégekkel, mint a Microsoft vagy a Hewlett-Packard.

Anka Márton, a cég alapítója szerint alapvető fontosságú tényező a vállalkozó és a befektető közti kommunikáció. Egy jó ötlet még nem adja el magát, de még az sem mindegy, hogy hogyan mesél róla az ötletgazda. A cég és a termék történetét úgy kell előadni, hogy más is lássa benne az üzleti lehetőséget. Amikor a cég a 2000-es évek elején kész volt a növekedésre, a dotkomlufi kipukkanása általános bizonytalanságot szült a befektetőkben, így Anka Márton csak több befektetővel való tárgyalás után talált rá arra a cégre, amely látott fantáziát a cégben és a csapatban. Az alapító szerint fontos tényező volt, hogy erős vízióval, komoly vállalkozói múlttal és tőzsdei jelenlétű céges tapasztalattal rendelkező gárda volt a cég mögött.

A három leghíresebb magyar startup története nem csak az induló vállalkozók számára szolgálhat követendő példaként, de azon cégvezetők számára is, akik szeretnének növekedni, új piacokat meghódítani vagy innovatív, forradalmi termékekkel előállni. Összefoglalva a vállalkozói oldal legszakavatottabb érintettjeinek tanácsait, 6+1 kulcstényezőre van szükség a cél eléréséhez:

 • Érdekes, vonzó, innovatív ötlet
 • A saját magunkba és a vállalkozásba vetett hit
 • Kitartás és kudarctűrés
 • A hatékony megvalósítás és az alkalmazkodás képessége
 • Egy erős, tapasztalt csapat
 • Megfelelő kommunikáció
 • + némi szerencse

Forrás: Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.